Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 114000
 Eulophia spectabilis
 Luân lan
 lộng lẩy
Luân lan lộng lẩy
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Có rụng lá, Dễ trồng
 Đỏ bordeaux, Trắng ngà
 Eulophia bicolor, Eulophia elata, Eulophia burkei
 Oeceoclades

 115760
 Luisia morsei
 Lụi
 Morse
Lan san hô Morse
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Đỏ bordeaux
 Luisia tonkinensis
 Not recorded

 119000
 Odontoglossum wyattianum
 Lan lưỡi-răng
 Wyatt
Lan lưỡi-răng Wyatt
 Peru
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Đỏ bordeaux, Nâu hạt dẻ
 Oncidium wyattianum
 Ada, Aspasia, Brassia, Cochlioda, Comparettia, Gomesa, Miltonia, Miltoniopsis, Oncidium, Trichopilia

Liên kết: https://in129.vn