Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10780
 Dendrobium secundum
 Hoàng thảo
 Báo hỉ
Hoàng thảo Báo hỉ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có rụng lá
 Hồng, Tím
 Dendrobium bursigerum, Dendrobium heterostigma
 Flickingeria

 11060
 Dendrobium sociale
 Hoàng thảo
 Mộc lan đoàn
Hoàng thảo Nha Trang
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki

 Lan mini
 Trắng, Hồng
 Dendrobium batakense
 Flickingeria

 114210
 Cymbidium sinense
 Đoãn kiếm
 Hoàng lan Trung quốc
Mặc lan
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Đỏ bordeaux, Nâu hạt dẻ
 Cymbidium albojucundissimum, Cymbidium chinense, Cymbidium fragrans
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 111710
 Bulbophyllum spathulatum
 Cầu diệp
 muỗng
Cầu diệp muỗng
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Cirrhopetalum spathulatum, Rhytionanthos spathulatus
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 111770
 Bulbophyllum simondii
 Cầu diệp
 Simond
Cầu diệp Simond
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu, Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Trắng ngà
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 11095
 Dendrobium senile
 Hoàng thảo
 trường thọ
Hoàng thảo lông trắng
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
 Vàng
 Callista senilis
 Flickingeria

 11099
 Dendrobium signatum
 Hoàng thảo
 Hoàng phi hạc

 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương
 
 Dendrobium hildebrandtii, Dendrobium tortile var. hildebrandi
 Flickingeria

 115221
 Schoenorchis seidenfadenii
 Nang lan
 seidenfadenii
Chân rết
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Nhân giống vô tính

 Lan mini
 Tím
 
 Not recorded

 11081
 Dendrobium suzukii
 Hoàng thảo
 Thanh hạc
Hoàng thảo Thanh hạc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Đặc hữu
 Đỏ, Xanh, Trắng ngà
 
 Flickingeria

 112420
 Calanthe succedanea
 Kiều lan
 bóng
Bầu rượu bông
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có rụng lá, Dễ trồng
 Hồng, Tím
 
 Phaius

Liên kết: https://in129.vn