Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 114410
 Gastrochilus calceolaris
 Túi-thơ
 gót
Túi-thơ gót
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Aerides calceolare, Aerides leopardorum, Gastrochilus philippinensis, Gastrochilus sororius
 Not recorded

Liên kết: https://in129.vn