Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 114031
 Cymbidium elegans
 Đoãn kiếm
 elegans
Kiếm rũ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Vàng
 Cymbidium densiflorum, Cymbidium longifolium
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 114110
 Cymbidium erythrostylum
 Đoãn kiếm
 Bạc lan
Bạc lan
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu, Dễ trồng
 Trắng, Đỏ
 
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 114090
 Cymbidium devonianum
 Đoãn kiếm
 Thanh hoàng
Gấm ngũ hổ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Vàng, Đỏ bordeaux
 Cymbidium rigidum, Cymbidium sikkimense
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 114221
 Cymbidium parishii
 Đoãn kiếm
 parishii
Đoãn kiếm parishii??
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Trắng, Đỏ bordeaux
 Cymbidium eburneum var parishii, Cyperorchis parishii
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 114160
 Cymbidium lowianum
 Đoãn kiếm
 Trần Mộng
Kiếm Trần Mộng Xuân
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 
 Vàng, Đỏ
 Cymbidium giganteum var. lowianum, Cymbidium hookerianum var. lowianum, Cyperorchis lowiana
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 114070
 Cymbidium bicolor
 Đoãn kiếm
 hai-màu
Kiếm hai-màu
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Đỏ
 Cymbidium aloifolium, Cymbidium celibicum, Cymbidium flaccidum, Cymbidium pubescens
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 114210
 Cymbidium sinense
 Đoãn kiếm
 Hoàng lan Trung quốc
Mặc lan
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Đỏ bordeaux, Nâu hạt dẻ
 Cymbidium albojucundissimum, Cymbidium chinense, Cymbidium fragrans
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 114140
 Cymbidium lancifolium
 Đoãn kiếm
 lục lan
Kiếm lá giáo
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Đỏ, Trắng ngà
 Cymbidium aspidistrifolium, Cymbidium caulescens, Cymbidium cuspidatum
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 114222
 Cymbidium floribundum
 Đoãn kiếm
 thấp-nhiều hoa
Kiếm thấp-nhiều hoa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Đỏ bordeaux, Nâu hạt dẻ
 Cymbidium floribundum f. virescens, Cymbidium floribundum var. pumilum, Cymbidium illiberale, Cymbidium pumilum
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 114080
 Cymbidium dayanum
 Đoãn kiếm
 bích-ngọc
Kiếm xích ngọc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Hồng, Đỏ bordeaux, Trắng ngà
 Cymbidium acutum, Cymbidium alborubens, Cymbidium angustifolium, Cymbidium poilanei
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

Liên kết: https://in129.vn