Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Bộ sưu tập

 
 
 
 

 
 

   Đặc hữu, Có hương, Có rụng lá, Lan mini, Dễ trồng
   
   
   

   10680
   Dendrobium delacourii
   Hoàng thảo
   Điểu lan
  Hoàng thảo môi-tơ
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

   Lan mini, Dễ trồng
   Vàng, Nâu hạt dẻ
   Dendrobium rupicola var breve
   Flickingeria

   10670
   Dendrobium hermimelanoglossum
   Hoàng thảo
   Phi nữ
  Thanh hắc lan
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

   Đặc hữu, Có hương, Có rụng lá, Lan mini
   Xanh
   
   Flickingeria

   10600
   Dendrobium ochraceum
   Hoàng thảo
   Cánh sét
  Hoàng thảo Vạch đỏ
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

   Đặc hữu
   Đỏ, Trắng ngà
   
   Flickingeria

   10560
   Dendrobium christyanum
   Hoàng thảo
   Hỏa hoàng
  Hoàng thảo hoả hoàng/Đại bạch hạc
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

   Có hương
   Đỏ, Trắng ngà
   Dendrobium margaritaceum
   Flickingeria

   10550
   Dendrobium bellatulum
   Hoàng thảo
   Bạch hỏa hoàng
  Hoàng thảo Bạch hỏa hoàng
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

   Có hương
   Đỏ, Trắng ngà
   Dendrobium bellatulum var. cleistogamia
   Flickingeria

   10490
   Dendrobium aduncum
   Hoàng thảo
   Hồng câu
  Hoàng thảo Thập hoa
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

   Có hương
   Hồng
   Callista adunca, Dendrobium aduncum var. faulhaberianum, Dendrobium faulhaberianum
   Flickingeria

   10450
   Dendrobium pulchellum
   Hoàng thảo
   Lộng lẩy
  Hoàng thảo Thái Bình
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

   Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
   Nâu hạt dẻ, Trắng ngà
   Callista pulchella, Dendrobium moschatum
   Flickingeria

   10430
   Dendrobium cretaceum
   Hoàng thảo
   Thạch hộc vôi
  Hoàng thảo vôi
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

   Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
   Trắng, Hồng
   Dendrobium polyanthum, Callista cretacea
   Flickingeria

   10410
   Dendrobium pendulum
   Hoàng thảo
   Hoàng nhạn
  Hoàng thảo Trúc phật bà
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

   Có hương, Có rụng lá
   Trắng, Hồng
   Callista crassinodis, Callista pendula, Dendrobium crassinode
   Flickingeria

   10400
   Dendrobium parishii
   Hoàng thảo
   Song hồng
  Hoàng thảo Giả hạc thân ngắn
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

   Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
   Trắng, Tím
   Dendrobium polyphlebium, Dendrobium rhodopterygium
   Flickingeria

   10380
   Dendrobium nobile
   Hoàng thảo
   Thạch hộc
  Hoàng thảo thạch hộc
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

   Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
   Trắng, Hồng, Nâu hạt dẻ
   Dendrobium coerulescens, Dendrobium formosanum, Dendrobium lindleyanum
   Flickingeria

   10360
   Dendrobium loddigesii
   Hoàng thảo
   Nghệ tâm
  Hoàng thảo Nghệ tâm
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

   Có hương, Dễ trồng
   Vàng, Hồng
   Callista loddigesii, Dendrobium pulchellum, Dendrobium seidelianum
   Flickingeria

   10350
   Dendrobium heterocarpum
   Hoàng thảo
   Lụa vàng
  Hoàng thảo Lụa vàng
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

   Có hương
   Vàng
   Dendrobium atractodes, Dendrobium aureum, Dendrobium minahassae, Dendrobium rhombeum
   Flickingeria

   10330
   Dendrobium gratiosissimum
   Hoàng thảo
   Ý thảo
  Ý thảo ba-màu
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

   Có hương, Dễ trồng
   Trắng, Hồng, Tím
   Dendrobium boxallii, Dendrobium bullerianum
   Flickingeria

   10320
   Dendrobium unicum
   Hoàng thảo
   Đơn cam
  Hoàng thảo đơn cam
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

   Có hương
   Đỏ, Cam hồng
   
   Flickingeria

   10260
   Dendrobium lituiflorum
   Hoàng thảo
   Ngọc vạn kèn
  Hoàng thảo kèn
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

   Có hương, Có rụng lá
   Tím
   Dendrobium hanburyanum, Callista lituiflora
   Flickingeria

   10190
   Dendrobium aphyllum
   Hoàng thảo
   Hạc vĩ
  Hoàng thảo Hạc vĩ
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

   Có rụng lá, Dễ trồng
   Hồng, Trắng ngà
   Dendrobium cucullatum, Dendrobium pierardii, Dendrobium gamblei
   Flickingeria

   10180
   Dendrobium anosmum
   Hoàng thảo
   Giả hạc
  Hoàng thảo Giả hạc/Phi điệp tím
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

   Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
   Hồng, Tím hoa cà
   Dendrobium leucorhodum, Dendrobium retusum, Dendrobium superbum
   Flickingeria

   10110
   Dendrobium lindleyi
   Hoàng thảo
   Vảy-rắn
  Hoàng thảo vảy rắn/rồng
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

   Có hương, Dễ trồng
   Vàng
   Dendrobium aggregatum, Dendrobium alboviride var. majus
   Flickingeria

  Liên kết: https://in129.vn