Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10320
 Dendrobium unicum
 Hoàng thảo
 Đơn cam
Hoàng thảo đơn cam
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Đỏ, Cam hồng
 
 Flickingeria

 10680
 Dendrobium delacourii
 Hoàng thảo
 Điểu lan
Hoàng thảo môi-tơ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Dendrobium rupicola var breve
 Flickingeria

 111440
 Bulbophyllum nigrescens
 Cầu diệp
 đen
Lọng hoa-đen
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Chưa xác định
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 11097
 Dendrobium dantaniense
 Hoàng thảo
 Đa tân
Hoàng thảo Đa tân
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Dendrobium alterum
 Flickingeria

 113770
 Liparis nigra
 Nhẵn diệp
 đen
Nhẵn diệp đen
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini
 Đỏ bordeaux
 Diteilis nigra
 Not recorded

 114770
 Cleisostoma arietinum
 Mật khẩu
 đầu-bò
Mật khẩu đầu-bò
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Tím, Đỏ bordeaux
 Echioglossum arietinum, Saccolabium kunstleri, Sarcanthus arietinus
 Not recorded

 112330
 Calanthe clavata
 Kiều lan
 đinh
Bầu rượu chuỳ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng
 Alismorkis clavata, Calanthe clavata var. malipoensis
 Phaius

 112410
 Calanthe rubens
 Kiều lan
 đỏ
Bầu rượu xuân
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có rụng lá, Dễ trồng
 Tím
 Calanthe elmeri, Calanthe vestita var fournieri
 Phaius

 112030
 Epigeneium cacuminis
 Thượng duyên
 đỉnh
Lọng Kim quy
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu, Có hương, Lan mini
 Trắng ngà
 Dendrobium cacuminis, Epigeneium langbianense, Sarcopodium langbianense
 Not recorded

 11084
 Dendrobium dalatense
 Hoàng thảo
 Đà Lạt
Hoàng thảo mắt trúc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Đặc hữu
 Trắng ngà
 
 Flickingeria

Liên kết: https://in129.vn