Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 116110
 Ascocentrum christensonianum
 Ascocentrum
 Tiểu hoàng Christenson
Hoàng yến tím
 Thailand, Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Đặc hữu, Lan mini
 Xanh, Đỏ bordeaux
 
 Aerides, Arachnis, Phalaenopsis, Paraphalaenopsis, Renanthera, Trichoglottis, Vanda, Neofinetia, Ludisia, Holcoglossum, Gastrochilus, Doritis

 p98
 Arachnis maingayi
 AA
 aa1vie
sdfghgfh
 Bolivia
 Từ hạt (Hữu tính)

 Có hương, Có rụng lá
 Hồng, Đỏ
  htryjhndfg
 Arachnis, Bifrenaria

Liên kết: https://in129.vn